Escom
Общи условия
 
 
               
                     
 

Поддръжка Актуално работно време

 
КАТЕГОРИИ
Често задавани въпроси за:
      Интернет
      Телевизия
      Телефония
      Общи
Настройки
      Интернет
      Телевизия
      Телефония
      Общи
Файлове
      Антивирусни
      Видео
      Пачове за Windows
      Чат
      Аудио
      Други
Как да...
 
 
Технически изисквания на интерфейсите за свързване
Описание на Услугите, предоставяни от Еском
 
Ниво на обслужване  

Потребители на услуга LAN са с нисък клас на обслужване. Еском отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 72 часа.

Потребители на услуга FIBER  HOME са със среден клас на обслужване . Времето за отсраняване на повреди е  24 часа.

Потребители на услуга FIBER  PRO са със среден клас на обслужване . Времето за отсраняване на повреди е  24 часа. Услугата включва до 3 безплатни посещения на адрес, консултации и помощ при извънредно възникнали проблеми в локалната мрежа на клиента. 

Потребители на услуга FIBER  MAX  са с висок клас на обслужване . Времето за отсраняване на повреди е 4 часа.  

Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в обектите на ЕСКОМ уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ЕСКОМ, посредством упълномощените за това лица; 

При повреди, възникнали по независещи от ЕСКОМ и/или непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др., срокът за отстраняване на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство

 
 
Често задавани въпроси

Нямате Интернет и локална мрежа (LAN) ? / Интернет

Възможни проблеми и решения:

1. Възможно е при евентуално преинсталиране на операционната система и/или при ново... виж отговора


Имате локална мрежа (LAN), но нямате Интернет ? / Интернет

Възможни проблеми и решения:
1. Изтекла дата. Всеки потребител, след като заплати абонаметна цена има право на достъп до Интернет в... виж отговора


     
Файлове
 
VLC Media Player
TeamViewer 9
DHCP Enabler
Team viewer Quick Support
Ammyy Admin
още файлове
Настройки
 
настройки на IP телефония
Настройки за Windows Vista / 7 (PPPOE)
Настройки за Windows Vista / 7 (Lan)
Настроки за Windows XP (PPPOE)
Настроки за Windows XP (Lan)
още настройки
Как да...
 
 
научи повече
Начало | За нас | Интернет | Телевизия | Телефония | Контакти | Промоции | Поддръжка | Бизнес решения


escom ltd 2010